Tilskot til kulturbygg - Søknadsfrist 31.03.2024

Vestland fylkeskommune lyser i 2024 ut to tilskotsordningar til kulturarenaer.

  • Tilskot til kulturbygg - Søknadsfrist 31.mars 2024
  • Tilskot til kulturarenaer med regionale funksjonar - Søknadsfrist 30.april 2024.

 

Meir informasjon finn du her

 

Hadde du godkjent søknad, men ikkje tildeling sist? 

  • Husk at du må fornye søknaden. 
  • Husk å legge inn eventuelle endringar i prosjektet.

 

Dersom det var du som fylte ut søknaden i fjor vil du få opp forslag om å fornye/gjenta søknaden i vindauget som kjem opp etter pålogging til søknadsskjemaet.

Dersom nokon andre fylte ut søknaden for din organisasjon i fjor må du ha referansenummeret på den tidlegare innsendte søknaden, og organisasjonsnummeret til organisasjonen du fyller ut søknad for. Etter pålogging på skjemaet vel du linken “Andre søknader til gjentakelse/fornying” nedst i vinduget som kjem opp. Her skriv du inn referansenummeret og organisasjonsnummeret.