Treningsgruppe for seniorar

Stad kommune søkjer etter lag, organisasjonar og andre frivillige som er interesserte i å etablere treningsgruppa Sterk og stødig. 

Målgruppa for treninga er vaksne (65+) som opplev endringar i funksjon og balanse.  Treninga gjennomførast ein gang i veka. Instruktørane vil få jamleg oppfølging av  fysioterapeut. Vi håpar å kunne starte opp grupper i så mange bygdelag som  mogleg.

Instruktørkurset består av 3 kursdagar som blir holdt på dagtid 18., 19. og 25. april.
Kurset er gratis og det blir gjeve eit oppstartstilskot på kr. 5.000,- til nyetablerte grupper.

Frist for påmelding er 11. april.

Stad: Bryggja omsorgssenter. Lunsj er inkl.

Ta kontakt med fysio- og ergoterapitenesta i Stad kommune  v/ fysioterapeut Emilie Nyheim

Tlf. 901 90 404

E-post: emilie.nyheim@stad.kommune.no
 

Bilde av flyer. Tekst og ein instruktør og treningsgruppe - Klikk for stort bilete