Varsel om stor fare for skogbrann i Vestland

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om stor skogbrannfare (oransje nivå) for Vestland og delar av Rogaland. Varselet er gyldig frå mandag 20. mai.

Konsekvens ved oransje nivå

Vegetasjonen kan svært lett bli antent og store område råka av brann.

Råd

Ikkje bruk eld. Følg dei lokale instruksjonane som bli gjeve. Behov for førebyggjande tiltak og beredskap vert vurdert fortløpande av beredskapsaktørane.

Beskriving

Lokalt stor gras- og lyngbrannfare i snøfrie område inntil det kjem tilstrekkeleg nedbør.