MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune følgjer nasjonale råd og tiltak innført 3.12

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Detaljreguleringsplan for utviding av Kjølsdalen gravplass - Melding om vedtak

Detaljreguleringsplan for utviding av Kjølsdalen gravplass - Melding om vedtak

Kommunestyret i Eid vedtok i møte 05.12.2019, KS-sak 094/19 detaljregulering for utviding av Kjølsdalen gravplass

Formålet med detaljreguleringa er å legge til rette for utviding av gravplasskapasiteten i Kjølsdalen, og utviding av parkeringsarealet.

Kva er ein reguleringsplan?

Ein reguleringsplan består av ei planomtale og juridisk bindande plankart og føresegner, jf. plan- og bygningslova kapittel 12. Den vedtekne reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Informasjon om reguleringsplanen

I saksutgreiinga kan du finne meir informasjon om sjølve vedtaket og vurdering av innspel til planarbeidet. Nedanfor finn du lenker til dokumenta:

 

Dersom de ønskjer ein kopi av dokumenta, kan de ta kontakt med Stad kommune på tlf. 57 88 58 00.