Høyring – godkjenning av Selje som typisk turiststad i perioden 15. mai – 15. september

Høyring – godkjenning av Selje som typisk turiststad i perioden 15. mai – 15. september

Statsforvaltaren har lagt ut på høyring spørsmål og Selje skal reknast som typisk turiststad i perioden 15. mai – 15. september. Eventuelle merknader til dette kan sendast Statsforvaltaren innan måndag 23. august 2021, sjå vedlegg. 

Til uttale - søknad - opningstider handel - Stad - typisk turiststad Selje - 15.05. til 15.09. (L)(199639) (PDF, 102 kB)