MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Høyring – godkjenning av Selje som typisk turiststad i perioden 15. mai – 15. september

Høyring – godkjenning av Selje som typisk turiststad i perioden 15. mai – 15. september

Statsforvaltaren har lagt ut på høyring spørsmål og Selje skal reknast som typisk turiststad i perioden 15. mai – 15. september. Eventuelle merknader til dette kan sendast Statsforvaltaren innan måndag 23. august 2021, sjå vedlegg. 

Til uttale - søknad - opningstider handel - Stad - typisk turiststad Selje - 15.05. til 15.09. (L)(199639) (PDF, 102 kB)