Høyring - Kommunale forskrifter til hamne- og farvasslova

Høyring - Kommunale forskrifter til hamne- og farvasslova

Utval for areal og eigedom vedtok i møte 20.10.2020 i sak F-20/137 å legge framlegg til forskrifter etter hamne og farvasslova ut på høyring i fire veker, jf forvaltningslova § 37.

Høyringsfrist 17. november.

Saksutgreiing / send innspel til høyringa