MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune følgjer nasjonale råd og tiltak innført 3.12

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Søknad om konsesjon – Oppdrettslokalitet Ervikskorane – Offentleg ettersyn

Søknad om konsesjon – Oppdrettslokalitet Ervikskorane – Offentleg ettersyn

Eide Fjordbruk AS søkjer om løyve til etablering av ny oppdrettslokalitet for laks, aure og regnbogeaure ved Ervikskorane i Stad kommune.
Omsøkt storleik på lokaliteten er 3600 tonn MTB. Lokaliteten ligg innanfor område avsett til akvakultur i arealdelen i kommuneplanen 2015-2027 for Eid kommune.

Søknad med tilhøyrande dokument er tilgjengeleg via lenka nedanfor. Søknaden med tilhøyrande dokumentasjon er også lagt ut og er tilgjengeleg på Stad rådhus på Nordfjordeid.

Merknader til søknaden må sendast skriftleg innan 23.03.2020 til Stad kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid eller på e-post til post@stad.kommune.no .

Konsesjonssøknad