Stad

Resultat frå innbyggjarundersøking

Resultat frå innbyggjarundersøking

Stad kommune har starta arbeidet med ein ny strategisk plan for Nordfjordeid.  I samband med dette arbeidet er det gjennomført ei innbyggarundersøking, for å få innsikt i korleis innbyggjarane i Stad nyttar Nordfjordeid sentrum i dag og for å få innspel om vidare utvikling. 

 

Intervjua vart gjennomført over telefon i perioden frå 14. til 18. november 2022. 354 personar frå alderen 18 år og eldre busett i Stad kommune har blitt kontakta for å seie si meining. Under kan du lese kva eit utval innbyggjarar har meldt tilbake til kommunen.

Resultata frå innbyggjarundersøkinga kan du sjå her: