MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Badeanlegg, friluftsbad og boblebad

Badeanlegg, friluftsbad og boblebad

Risikoen for å bli sjuk ved bading i friluftsbad, badestrand eller i eit symjebasseng i Noreg er normalt liten. Det er fordi det er få badestrender og badeplassar som ligg nær utslepp av avløpsvatn. Dårleg drivne reinseanlegg ved bassengbad kan føre til sjukdomsutbrot, spesielt hos personar med nedsett immunforsvar. Dårleg drivne boblebad kan gje spesielt høg sjukdomsrisiko.

Kommunen har ansvaret for å gjennomføre tilsyn med offentleg tilgjengelege boblebad og svømmeanlegg.


Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v


FHI: Smittespredning via badevann


Meldeskjema for badeanlegg, friluftsbad og boblebad