MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Badeanlegg, friluftsbad og boblebad

Badeanlegg, friluftsbad og boblebad

Risikoen for å bli sjuk ved bading i friluftsbad, badestrand eller i eit symjebasseng i Noreg er normalt liten. Det er fordi det er få badestrender og badeplassar som ligg nær utslepp av avløpsvatn. Dårleg drivne reinseanlegg ved bassengbad kan føre til sjukdomsutbrot, spesielt hos personar med nedsett immunforsvar. Dårleg drivne boblebad kan gje spesielt høg sjukdomsrisiko.

Kommunen har ansvaret for å gjennomføre tilsyn med offentleg tilgjengelege boblebad og svømmeanlegg.


Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v


FHI: Smittespredning via badevann


Meldeskjema for badeanlegg, friluftsbad og boblebad