MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Frisør, hudpleie, tatovering, holtaking

Frisør, hudpleie, tatovering, holtaking

Hygienekrav og tilsyn
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie, tatoverings og hulltakingsvirksomhet stiller krav om at tatoverings- og holtakingsverksemd berre skal føregå i godkjende lokaler. Den som eig eller driv slik verksemd er ansvarleg for at verksemda vert driven på ein hygienisk tilfredsstillande måte for å hindre overføring av smittsomme sjukdommar
 

Alle verksemder som tilbyr perforering/holtaking i hud, dvs. piercing, "hol i øyrene" m.m. skal søke om godkjenning hos kommunen. Frisør-, hud-, og fotpleieverksemder som ikkje tilbyr holtaking har meldeplikt til kommunen ved oppstart. Kommunen fører tilsyn med verksemdene.


Piercing og tatovering
Piercing og tatovering kan overføre smittsomme sykdommer til personar ved stikk eller kutt, eller ved kontakt med skadd hud eller slimhinne. Smitte og overføring av sjukdom kan skje via instrumenter når desse ikkje er tilfredsstillande reingjort og desinfisert. Hudinfeksjonar kan oppstå ved hardhendt behandling eller ved uhell og når det vert stukke hol i huda.

Melde/søknadsskjema for frisør, hudpleie, tatoverings og holtakings verksemder:

Samtykkeskjema for holtaking: 

Forskrift om hygienekrav for frisør, hudpleie, tatoverings og hulltakingsvirksomhet