Innbyggjartorget i Selje

Innbyggjartorget finn du i 1. etasje på kommunehuset i Selje. Adresse: Nabben 80. 
Her finn du fleire av våre tenester for innbyggjarar, besøkande og turistar samlokalisert. 

BibliotekSelje frivilligsentral,
BUA Selje, turistinformasjon
og utstilling om St. Sunniva og Selja kloster.  

Opningstid på Innbyggjartorget: 
Måndag til fredag kl. 9.00 - 15.30
Tysdagar fram til kl. 18.30.  

Mange gode grunnar til å besøke innbyggjartorget!

 • lese og låne bøker i biblioteket
 • låne aktivitetsutstyr i BUA
 • bli frivillig og/eller få oversikt over aktivitetsmenyen til frivilligheita
 • sjå utstilling om Selja kloster og St. Sunniva
 • booke/bestille gratis møterom. (også mulig å få bestilt til ettermiddagar og helg) 
 • ein stad du kan studere/arbeide. Vi har arbeidsbenk med pc ein kan nytte etter avtale
  Ein kan også booke eit lite møterom om ein treng meir ro 
 • låne gjeste-pc, få ordna med utskrift og skanning av dokument
 • få hjelp til ulike problem med telefon, epost, pc eller anna digital hjelp
 • spele sjakk, andre spel eller teikne (Sjakkbrettet står framme og vi kan finne fram fleire spel)
 • ein kan booke aktivitetsrom for å bokse, stå på rulleskøyter og spele bordtennis.
  Her er og ein soundbox ein kan koble seg på for musikk. 
  Kom innom  å spør om det er ledig eller ringe oss å få sett av tid
  Rulleskøyter med meir har vi i BUA til utlån. Ta kontakt i skranken
 • gå på dans med Stad kulturskule
 • styrketrening med Frisklivsentralen
 • få turistinformasjon om overnatting, turar, opplevingar, sanitæranlegg , gjestehamn med meir. 
 • komme i kontakt med andre kommunale tenester
  Som eiendom, NAV, plan og forvaltning, pilgrimssenter, kyrkja, integreringstenesta med fleire

  For oppdatert oversikt over aktiviteten her og ellers i Stad kommune:
  Stad Foreiningsportal, Hjartestad og Stad.kommune.no 

Innbyggjartorget kan og vere ein stad å komme innom for å lese avisa, ein varm stad å vente eller berre vere. 

Velkommen innom!

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Anna nyttig informasjon
Kommunehuset i Selje er arbeidsplassen til mange av dei tilsette i administrasjonen i Stad kommune. 
Nokon har fast arbeidstad her og nokon arbeidar både i Selje og på Rådhuset på Eid. Alt etter behov. 
I etasjane over har vi også vaksenopplæring, kyrkjekontor og nokre bedrifter som leiger kontorplass. 

 

Artikkelliste