MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Gjødsel

Gjødsel

Landbrukskontoret minner om at siste frist for spreiing av husdyrgjødsel utan nedmolding er 20. september.

For meir informasjon om fristar sjå føreskrifta her