Gjødsel

Landbrukskontoret minner om at siste frist for spreiing av husdyrgjødsel utan nedmolding er 20. september.

For meir informasjon om fristar sjå føreskrifta her