Flatraket bustadfelt

Flatraket bustadfelt

Bustadfeltet på Flatraket ligg fint plassert omlag midt i bygda ovanfor gjennomfartsvegen. Flatraket bustadfelt består av 27 tomter.

 

Klikk for stort bileteTomtepris

Tomtetekniske anlegg kr 253.000,-

Tomtegrunn per m2 kr 65.-

Kostnad felles vegareal kr 13.600,-

Fast dekke kr 17.700,-

 

Informasjon om tomtene finn du her (PDF, 883 kB)

Kontakt

Inger Lise H. Myrold
Førstekonsulent eigedom
E-post
Telefon 57 88 58 00
Mobil 400 22 081