MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Flatraket bustadfelt

Flatraket bustadfelt

Bustadfeltet på Flatraket ligg fint plassert omlag midt i bygda ovanfor gjennomfartsvegen. Flatraket bustadfelt består av 27 tomter.

 

Klikk for stort bileteTomtepris

Tomtetekniske anlegg kr 249.00,-

Tomtegrunn per m2 kr 64,47

Kostnad felles vegareal kr 13 800,-

Alle prisar vert auka i samsvar med konsumprisindeksen per 01.01.2020.

Kontakt

Inger Lise H. Myrold
Førstekonsulent eigedom
E-post
Telefon 57 88 58 00
Mobil 400 22 081