MELDING

Info om korona i Stad kommune


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Krakereid bustadfelt

Krakereid bustadfelt

Bustadfelt Krakereid ligg nær Selje sentrum. Feltet ligg i tilknyting til bustadfelt på Reset og bebyggelse i Krakereid. 

Tomtepris

Tomtetekniske anlegg kr 237.400,-

Tomtegrunn pr m2 kr 61,-

Kostnad felles vegareal kr 11.000,-

Fast vegdekke kr 16.500,-

Informasjon om tomtene finn du her (PDF, 840 kB)

Kontakt

Inger Lise H. Myrold
Førstekonsulent eigedom
E-post
Telefon 57 88 58 00
Mobil 400 22 081