MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Krakereid bustadfelt

Krakereid bustadfelt

Bustadfelt Krakereid ligg nær Selje sentrum. Feltet ligg i tilknyting til bustadfelt på Reset og bebyggelse i Krakereid. 

Tomtepris

Tomtetekniske anlegg kr 234 000,-

Tomtegrunn pr m2 kr 60,50

Kostnad felles vegareal kr 10 800,-

Fast vegdekke kr 16 300,-

Kontakt

Inger Lise H. Myrold
Førstekonsulent eigedom
E-post
Telefon 57 88 58 00
Mobil 400 22 081