MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Torvik bustadfelt

Torvik bustadfelt

Torvik bustadfelt ligg på Stårheim vest for Nordfjordeid, berre 15 minutt frå sentrum.

Klikk for stort bilete

 

 

Torvik bustadfelt ligg aust for Stårheim bustadfelt  og har 20 tomter. Tomtene er forventa å vere klare for for sal våren 2020.

Tomtepris er ikkje fastsett.

Informasjon om tomtane (PDF, 818 kB)

Kontakt

Inger Lise H. Myrold
Førstekonsulent eigedom
E-post
Telefon 57 88 58 00
Mobil 400 22 081