MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Torvik bustadfelt

Torvik bustadfelt

Torvik bustadfelt ligg på Stårheim vest for Nordfjordeid, berre 15 minutt frå sentrum.

Klikk for stort bilete

 

 

Torvik bustadfelt ligg aust for Stårheim bustadfelt  og har 20 tomter. Tomtene er forventa å vere klare for for sal våren 2020.

Tomtepris er ikkje fastsett.

Kontakt

Inger Lise H. Myrold
Førstekonsulent eigedom
E-post
Telefon 57 88 58 00
Mobil 400 22 081