MELDING

INFO korona nasjonalt

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Utsleppsløyve

Utsleppsløyve

Utslepp av sanitært avløpsvatn er søknadspliktig jf. forureiningsforskrifta kapittel 12. Både når du skal etablere eit utslepp, eller vil auke eit eksisterande utslepp utover eksisterande rammer, må du søkje kommunen om utsleppsløyve. Dette gjeld også endring i type utslepp eller endring av utsleppsstad. Kontakt kommunen om du er usikker på om du treng søkje gjerne på e-post til post@stad.kommune.no

Du kan finne meir informasjon og rettleiing på www.avlop.no og www.norskvann.no.

www.avlop.no finn du og døme på utfylling av søknadsskjema med vedlegg. 

Her finner du rettleiar til søknaden  (DOCX, 36 kB)

 

Søknadsskjema om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter

Ferdigmelding om utbetra avløpsanlegg