MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Private barnehagar

Private barnehagar

Private barnehagar 0 - 6 år

Læringsverkstedet Eid Barnehage AS

Kjølsdalen Montessoribarnehage

Fjordly barnehage

Private familiebarnehagar 1 - 3 år

Nøtteliten familiebarnehage
v/Karoline Haugen
Fossevegen 56, 6770 Nordfjordeid
Tlf: 466 92 950

Fossebakken familiebarnehage
v/Liv Ingunn Lunde
Fossebakken, 6770 Nordfjordeid
Tlf: 57 86 28 88

Alle barnehagane har både heiltid- og deltidsplassar, samt søskenmoderasjon.

Skal du søke plass i ein privat barnehage brukar du same søknadsskjema som for dei kommunale.