Private barnehagar

Private barnehagar 0 - 6 år

Læringsverkstedet Eid Barnehage AS

Kjølsdalen Montessoribarnehage

Fjordly barnehage

Private familiebarnehagar 1 - 3 år

Nøtteliten familiebarnehage
v/Karoline Haugen
Fossevegen 56, 6770 Nordfjordeid
Tlf: 466 92 950

Fossebakken familiebarnehage
v/Liv Ingunn Lunde
Fossebakken, 6770 Nordfjordeid
Tlf: 57 86 28 88

Alle barnehagane har både heiltid- og deltidsplassar, samt søskenmoderasjon.

Skal du søke plass i ein privat barnehage brukar du same søknadsskjema som for dei kommunale.