Eldstad og skorstein

Oppføring av ny, riving eller rehabilitering av eksisterande skorstein er søknadspliktig. Montering av eldstad er ikkje søknadspliktig, men meldingspliktig. Dette for å gje brannvesenet oversikt.

Det er ingen formelle krav til den som monterer ein eldstad i ein bustad. Vi vil likevel rå deg til å nytte kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.

Du må alltid gje melding til kommunen om montering av eldstad.

Melding om montering av ny eldstad.

Søknadsskjema for rehabilitering av skorstein 

Kven kan montere skorstein 

Råd og veiledning ved rehabilitering av skorstein

Skorstein inntil brennbart og retningslinjer (DOCX, 32 kB)