Kartleggingsrapport - Frivilligheita i Stad

I november 2023 vart det gjennomført ei kartlegging av frivillige organisasjonar i Stad kommune.
Frivillighet Norge i samarbeid med Rambøll hadde oppdraget i å gjennomføre spørjeundersøkinga og lage ein rapport. 
Men ein svarprosent på 63 % og har vi fått eit godt og viktig innblikk i korleis det står til i frivilligheita i Stad. 
Her kan du lese heile rapporten:  
 

Rapport av Frivilligheita i Stad 

Kartleggingsrapporten basert på organisasjonane sine svar blir grunnlaget for vidare samarbeid om ny frivilligpolitikk frå 2024 .  

Artikkelliste