Møtebok utval for oppvekst og opplæring 15.03.2023

Det var møte i utval for oppvekst og opplæring onsdag 15. mars 2023. Her kan du sjå møteboka.