Tilleggssak til møte i Stad eldreråd 27.11.2023 kl 09.00

Det er sendt ut tilleggssak til møte i Stad eldreråd 27. november 2023 kl 09.00. Her kan du sjå tilleggssaka.