Oppdragstakar

Oppdragstakar

Her finn du nyttige skjema og lenkjer for deg som er oppdragstakar for barnevernstenesta, til dømes tilsynsperson, besøksheim, miljøarbeidar eller fritidskontakt.

Rapportar

Rapportar skal sendast til barnevernstenesta via denne eDialog-lenkja. Rapporten skal vere pdf-fil, og emnefeltet skal vere type rapport og dato/periode den gjeld for.

Timeliste og køyreliste

Logg inn med Bank-id fyll inn skjema

Skjema 

 

Andre nyttige lenkjer for oppdragstakarar i barnevernstenesta

Veileder – tilsyn med barn i fosterhjem.

Politiattest skal søkast om digitalt på politi.no. Vedlegg som skal følgje søknaden får du frå barnevernstenesta når du inngår avtale om oppdrag.  

Personalopplysingar – ny oppdragstakar

Personalopplysingar – endringar