Oppdragstakar

Her finn du nyttige skjema og lenkjer for deg som er oppdragstakar for barnevernstenesta, til dømes tilsynsperson, besøksheim, miljøarbeidar eller fritidskontakt.

Rapportar

Logg inn med BankID fyll inn skjema:

Rapport etter tilsynsbesøk i fosterheim

Oversikt over tilsynsbesøk i fosterheimen 

Rapport frå oppdragstakar  (besøksheim, miljøarbeidar, fritidskontakt)

Timeliste og køyreliste

Logg inn med BankID og fyll inn skjema:

Skjema for time- og køyreliste

Andre nyttige lenkjer for oppdragstakarar i barnevernstenesta

Rettleiar– tilsyn med barn i fosterhjem.

Politiattest skal søkast om digitalt på politi.no. Vedlegg som skal følgje søknaden får du frå barnevernstenesta når du inngår avtale om oppdrag.  

Skjema for personalopplysingar – ny oppdragstakar

Skjema for personalopplysingar – endringar

Kontakt

Britt Remme
Einingsleiar barnevern
E-post
Mobil 95 07 88 76

Organisasjonsnummer 983 802 494

Send post til barnevernstenesta via eDialog:
Sikker digital post