Foreldrerettleiing

Foreldrerettleiing

Foreldre og føresette kan ta kontakt med helsesjukepleiar for å diskutere kva rettleiing som kan vere aktuell.

COS KURS haust 2021

Eid helsestasjon (DOCX, 313 kB)

Selje helsestasjon (DOCX, 327 kB)

 

Newborn Behavioural Observations (NBO):

Vi ser på kva barnet fortell oss med kropp og uttrykk. Føremålet er å forstå barnet sitt behov og bidra til å utvikle eit godt samspel mellom føresette og barn dei tre første månadene. Dette er ei metode som helsesjukepleiarane brukar på konsultasjonane. 4 helsesjukepleiarar er sertifisert på Eid helsestasjon

   
 

 

  NBO- Video

 

 

 

Tryggleikssirkelen (COS):

Skal gje foreldre verktøy til å forstå kva behov barn har, kva signal dei gir og kva foreldre kan gjere for å møte desse behova. Tilbudet er for alle foreldre med barn i ulike alder.

Det er gruppe to gongar per år. Du kan ringe og drøfte om COS-rettleiing er noko for deg. Tilbod i Selje og på Nordfjordeid.

  

COS -  Video, engelsk

   COS (DOCX, 451 kB) - brosjyre

 

 

 

ICDP foreldrerettleiing:

Er eit helsefremmende og forebyggande program som har som mål å fremme god omsorg for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgjevaren og skal styrke deira omsorgskompetanse.

 

   

ICDP huset - Video

   ICDP (DOCX, 239 kB) - brosjyre

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre tilbud