VELKOMEN til ny kommune og ny nettside!

Foreldrerettleiing

Foreldrerettleiing

Foreldre og føresette kan ta kontakt med helsesjukepleiar for å diskutere kva rettleiing som kan vere aktuell.

Barne- og ungdomspsykiatri

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) er ein del av spesialisthelsetenesta i Helse Førde. Fastlege, helsestasjonslege og jordmor kan vise til BUP ved behov. BUP kartlegg og set inn tiltak. Foreldrerettleiing kan vere eitt av tiltaka. Helsesjukepleiar har ofte møte med BUP der vi kan drøfte saker og få råd.

Les meir om Nordfjord BUP

Trygg start i svangerskapet

Svangerskapsomsorg er eit samarbeid mellom fastlege og jordmor. Mange vel å gå til jordmor på helsestasjonen. Dersom den gravide treng kontakt med psykolog, kan jordmor vise til BUP. Ved BUP arbeider psykolog som har lang erfaring med gravide, spe- og småbarn.

Nordfjord familiekontor

De kan ta direkte kontakt med Nordfjord familiekontor på Nordfjordeid. Familiekontoret tilbyr parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrot. Tilbodet er gratis, og du treng ikkje tilvising. Helsesjukepleiar kan bidra til at de får rask kontakt med familieterapeut ved behov.

Les meir om Nordfjord familiekontor