Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit lovpålagt tilbod til barn og unge. Tenesta er ein viktig arena for helsefremmande og førebyggande arbeid. Vi skal vere med å bidra til at barn får kunnskap om korleis ein meistrer eige liv og ta sjølvstendige val i høve eiga helse og levevanar.

Vårt formål for barn og unge er å:

  • Fremje helse og trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold

  • Førebyggje fysisk og psykisk sjukdom og skadar

 

 

Elevar og føresette kan også ta kontakt på mobil.

Helsesjukepleiar har teieplikt.

 

På Eid ungdomsskule og på Eid vidaregåande skule deltek helsesjukepleiar i faste samarbeidsmøte med leiinga og andre tenester.
 

Foreldrerettleiing   Helsestasjon for ungdom


Her finn du nyttig info om barn/unge fra 5-20 år

Helsenorge - Når du logger deg inn får du tilgang på tenester (fastlege, timebestilling, vaksiner, timeavtaler m.m) som hjelper deg å følgje opp eiga helse.

 

Kontakt

Britt Tomasgard
Fagleiar helsestasjonane
E-post
Mobil 95 12 85 38