Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta

er eit lovpålagt tilbod til barn og unge. Skulehelsetenesta er ein viktig arena for helsefremmande og førebyggande arbeid. Vi skal vere med å bidra til at barn får kunnskap om korleis ein meistrer eige liv og ta sjølvstendige val i høve eiga helse og levevanar.

Vårt formål for barn og unge er å

  • Fremje helse og trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold.

  • Førebyggje fysisk og psykisk sjukdom og skadar.

Kontaktinformasjon

Elevar og føresette kan også ta kontakt på mobil

Helsesjukepleiar har teieplikt.

 

Faste aktivitetar på årstrinna

Andre oppgaver

 

På Eid ungdomsskule og på Eid vidaregåande skule deltek helsesjukepleiar i faste samarbeidsmøte med leiinga og andre tenester.

 

Foreldrerettleiing   Helsestasjon for ungdom

Her finn du nyttig info om barn/unge fra 5-20 år

Helsenorge - Når du logger deg inn får du tilgang på tenester (fastlege, timebestilling, vaksiner, timeavtaler m.m) som hjelper deg å følgje opp eiga helse.

Nyttige nettsider 5-20 år

Kontakt

Britt Tomasgard
Fagleiar helsestasjonane
E-post
Mobil 951 28 538