MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta

er eit lovpålagt tilbod til barn og unge. Skulehelsetenesta er ein viktig arena for helsefremmande og førebyggande arbeid. Vi skal vere med å bidra til at barn får kunnskap om korleis ein meistrer eige liv og ta sjølvstendige val i høve eiga helse og levevanar.

Vårt formål for barn og unge er å

  • Fremje helse og trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold.

  • Førebyggje fysisk og psykisk sjukdom og skadar.

Kontaktinformasjon

Elevar og føresette kan også ta kontakt på mobil

Helsesjukepleiar har teieplikt.

Munikum - årshjul

Faste aktivitetar på årstrinna

Andre oppgaver

 

På Eid ungdomsskule og på Eid vidaregåande skule deltek helsesjukepleiar i faste samarbeidsmøte med leiinga og andre tenester.

 

Foreldrerettleiing   Helsestasjon for ungdom

Her finn du nyttig info om barn/unge fra 5-20 år

Helsenorge - Når du logger deg inn får du tilgang på tenester (fastlege, timebestilling, vaksiner, timeavtaler m.m) som hjelper deg å følgje opp eiga helse.

Nyttige nettsider 5-20 år

Kontakt

Britt Tomasgard
Fagleiar helsestasjonane
E-post
Mobil 951 28 538