MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit lovpålagt tilbod til barn og unge. Tenesta er ein viktig arena for helsefremmande og førebyggande arbeid. Vi skal vere med å bidra til at barn får kunnskap om korleis ein meistrer eige liv og ta sjølvstendige val i høve eiga helse og levevanar.

Vårt formål for barn og unge er å:

  • Fremje helse og trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold

  • Førebyggje fysisk og psykisk sjukdom og skadar

Kontaktinformasjon

 

Elevar og føresette kan også ta kontakt på mobil.

Helsesjukepleiar har teieplikt.

 

Munikum - årshjul

Andre oppgaver

På Eid ungdomsskule og på Eid vidaregåande skule deltek helsesjukepleiar i faste samarbeidsmøte med leiinga og andre tenester.
 

Foreldrerettleiing   Helsestasjon for ungdom


Her finn du nyttig info om barn/unge fra 5-20 år

Helsenorge - Når du logger deg inn får du tilgang på tenester (fastlege, timebestilling, vaksiner, timeavtaler m.m) som hjelper deg å følgje opp eiga helse.

Nyttige nettsider 5-20 år

Kontakt

Britt Tomasgard
Fagleiar helsestasjonane
E-post
Mobil 951 28 538