MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Psykisk helsetenester for ungdom

Psykisk helsetenester for ungdom

Psykisk helseteam samarbeider med skulehelsetenesta og er tilstades ved ungdomsskulane, Eid vidaregåande skule og helsestasjonen for ungdom. Vi tilbyr samtalar og oppfølging av elevar/ungdom som har psykiske vanskar eller har det vanskeleg.

Eid vidaregåande: Kvar tysdag

Eid ungdomsskule: Kvar torsdag

Stadtlandet ungdomsskule: Måndag partal

Selje ungdomsskule:Måndag oddetal

Helsestasjon for ungdom torsdag kl 15 til 16:30

For akutte henvendingar

  • Legevakt 116 117
  • Mental helse 116 123
  • Kirkens SOS hjelpetelefon 22400040
  • Chat: sidetmedord.no