Psykisk helsetenester for ungdom

Psykisk helseteam samarbeider med skulehelsetenesta og er tilstades ved ungdomsskulane, Eid vidaregåande skule og helsestasjonen for ungdom. Vi tilbyr samtalar og oppfølging av elevar/ungdom som har psykiske vanskar eller har det vanskeleg.

Eid vidaregåande: Kvar tysdag

Eid ungdomsskule: Kvar tysdag

Stadtlandet ungdomsskule: Måndag partal

Selje ungdomsskule: Måndag oddetal

Helsestasjon for ungdom torsdag kl. 15-16.30.

For akutte henvendingar

  • Legevakt 116 117
  • Mental helse 116 123
  • Kirkens SOS hjelpetelefon 22400040
  • Chat: sidetmedord.no