MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Psykisk helsetenester for ungdom

Psykisk helsetenester for ungdom

Psykisk helseteam samarbeider med skulehelsetenesta og er tilstades ved ungdomsskulane, Eid vidaregåande skule og helsestasjonen for ungdom. Vi tilbyr samtalar og oppfølging av elevar/ungdom som har psykiske vanskar eller har det vanskeleg.

Eid vidaregåande: Kvar tysdag

Eid ungdomsskule: Kvar tyrsdag

Stadtlandet ungdomsskule: Måndag partal

Selje ungdomsskule:Måndag oddetal

Helsestasjon for ungdom torsdag kl. 15-16.30.

For akutte henvendingar

  • Legevakt 116 117
  • Mental helse 116 123
  • Kirkens SOS hjelpetelefon 22400040
  • Chat: sidetmedord.no