Spelemidlar

Spelemidlar

Spelemidlar til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Spelemidlar er overskot frå dei ulike spel som administrerast og drivast av Norsk Tipping, og som fordelast av Kulturdepartementet til ulike allmennyttige formål. Ein stor del av dette overskotet fordelast til idrettsformål. Den største delen av midla til idrettsformål går til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.

Søknadsfrist for å søke om spelemidlar er 1. november 2022

 

Her finn du meir informasjon om søknadsfrist og korleis du søker

 

Informasjon om spelemidlar finn du her

 

 

Søknadsfrist for å søke om forskottering er 31.oktober 2022.

 

 

Har laget eller organisasjonen din tenkt å søkje om spelemidlar?

 

 

Hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkeskommune har gjort følgjande vedtak 24.05.22 i saken fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022.

Vestland fylkeskommune inviterer til webinar om spelemidlar.

Treng du informasjon om spelemiddelordninga eller treng litt oppfrisking av kunnskap? Meld deg på!

Hovudutval for kultur, idrett og inkludering vedtok i møte 04. juni årets spelemiddelfordeling.