Spelemidlar

Spelemidlar

Spelemidlar er overskot frå dei ulike spel som administrerast og drivast av Norsk Tipping, og som fordelast av Kulturdepartementet til ulike allmennyttige formål. Ein stor del av dette overskotet fordelast til idrettsformål. Den største delen av midla til idrettsformål går til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.

 

Informasjon om spelemidlar finn du her

Vestland fylkeskommune inviterer til webinar om spelemidlar.

Treng du informasjon om spelemiddelordninga eller treng litt oppfrisking av kunnskap? Meld deg på!

 Har laget eller organisasjonen din tenkt å søkje om spelemidlar?

Søknadsfrist 01.november 2021

 

Har laget eller organisasjonen din tenkt å søkje om spelemidlar?

 

 

 

 

Hovudutval for kultur, idrett og inkludering vedtok i møte 04. juni årets spelemiddelfordeling.