Spelemidlar

Spelemidlar til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Spelemidlar er overskot frå dei ulike spel som administrerast og drivast av Norsk Tipping, og som fordelast av Kulturdepartementet til ulike allmennyttige formål. Ein stor del av dette overskotet fordelast til idrettsformål. Den største delen av midla til idrettsformål går til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.

Søknadsfrist for å søke om spelemidlar er 1. november 2023

 

Her finn du meir informasjon om søknadsfrist og korleis du søker

 

Informasjon om spelemidlar finn du her

 

 

Artikkelliste