Inviro

Inviro er ei regional innovasjons- og utviklingsbedrift med mål- og medlemsbedrifter i Nordfjord, og delar av Sunnfjord og Søre Sunnmøre.

Inviro er ein del av SIVA`s veletablerte konsept for næringshagar, og Inviro tilbyr bedrifter i alle livsfasar tenester knytt til bedriftsrådgiving, utvikling av forretningsidéar, utviklingsarbeid, strategi- og marknadsplanlegging og andre utviklingsrelaterte oppgåver.

Les meir om korleis Inviro kan hjelpe deg her