Stad

MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Løyve : Alkohol, servering og tobakk

Helsedirektoratet tilrår registrering av kontaktopplysningar på skjenke- og serveringsstader.

Helsedirektoratet tilrår at alle serveringsstader innfører frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjestar. 
Meir informarmsjon finn du her