MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Informasjon om skjenkeløyve

Informasjon om skjenkeløyve

Har du fått innvilga skjenkeløyve i Selje og Eid gjeld desse òg frå 1. januar 2020 i Stad kommune. Våren 2020 startar vi arbeidet med ny rusmiddelpolitisk handlingsplan for Stad kommune. 

Informasjon om skjenkeløyve