MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Søk plass på SFO

Søk plass på SFO

Slik søker du

  • Søknadsfrist er 1. august for nye søkarar. Bruk elektronisk søknadsskjema. 

Søk plass på SFO

For barn i 5.–7. klasse med særskilde behov, må du legge fram sakkunnig vurdering. 

Ta kontakt med skulen om du har spørsmål om det enkelte SFO-tilbodet. 

Kor tid får du svar på søknaden?

Alle som har søkt innan fristen får tilbod om plass innan skulestart.

Søknadsfrist 

For å vere sikra plass på hausten er søknadsfrist til SFO for skuleåret er innan 1. august. Det er likevel høve å søkje om plass i skuleåret, ein kan då starte på SFO 3 veker etter innsendt søknad. Siste veka før skulestart i august og onsdag, torsdag og fredag i haust- og vinterferien har Nordfjordeid skule tilbod om SFO dersom det er minst 6 påmelde kvar dag. Frist for påmelding i feriar er 3 veker før kvart ferieopphald.

Om det ikkje er nok påmeldte til SFO, kva skjer då?

Det bør vere påmeldt minst 6 barn for at det blir eit SFO-tilbod.

Kontakt

Anita Sørland Aase
Konsulent
E-post
Telefon 57 88 58 20
Mobil 917 22 589
Karin Sandvik Stave
Konsulent
E-post
Telefon 57 85 93 00
Mobil 979 90 441