MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Slamtømming

Slamtømming

Slamtøming i Stad kommune blir utført av Norva24 Miljøservice.
NoMil administrerer og fakturerar slamgebyret.

Norva24 har faste ruter for tøming av slamavskiljarar og du vil få beskjed på SMS i god tid før dei kjem.

Treng du ekstratøming kontakt Norva24, tlf. 57 87 46 66  vakttelefon 90 87 51 11
e-post: stryn@norva24.no

Ekstratøming må betalast av eigar av slamavskiljar og blir fakturert direkte frå tømeselskapet.
 
Her kan du sjekke tanken din mintank