MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Slamtømming

Slamtømming

Slamtøming i Stad kommune blir utført av Norva24 Miljøservice.
NoMil administrerer og fakturerar slamgebyret.

Norva24 har faste ruter for tøming av slamavskiljarar og du vil få beskjed på SMS i god tid før dei kjem.

Treng du ekstratøming kontakt Norva24, tlf. 57 87 46 66  vakttelefon 90 87 51 11
e-post: stryn@norva24.no

Ekstratøming må betalast av eigar av slamavskiljar og blir fakturert direkte frå tømeselskapet.
 
Her kan du sjekke tanken din mintank