2023 - Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hovudutval for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylkeskommune vedtok i møte 23.05.23 årets fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Følgjande søknadar fekk tildeling i 2023.

Tildeling av spelemidlar 2023 - anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Anleggsnummer Prosjekt Søkar Tildelt tilskot Anlegg
51484 Stigedalshytta - klubblokale Fellesanlegget Tua 456 000 Ordinært anlegg
51479 Stigedalshytta - varmestove og smørebod Fellesanlegget Tua 325 000 Ordinært anlegg
54737 Ridesti Hogaåsen Stad kommune 1 400 000 Ordinært anlegg
8660 Eid idrettspark - rehabilitering lysanlegg, innramming for granulatoppfanging Eid Idrettspark 664 000 Ordinært anlegg
8658 Eid idrettshus - rehabilitering Stad kommune 2 953 000 Ordinært anlegg
75942 Padeltennisbane 2 Vestland fylkeskommune 575 000 Nærmiljøanlegg
77287 Sandvolleyballbane 1 (skulevegen) Eid idrettslag 164 000 Nærmiljøanlegg
77288 Sandvolleyballbane 2 med lys (skulevegen) Eid idrettslag 235 000 Nærmiljøanlegg
77056 Hinderløype/klatreløype med lys Flatraket skule Stad kommune 600 000 Nærmiljøanlegg
77055 Kanonballbane Flatraket skule Stad kommune 80 000 Nærmiljøanlegg
77283 Hinderløype Fjellveien 2 Stad kommune 269 000 Nærmiljøanlegg
78792 Stadlandet skatepark Stadlandet Idrettslag 300 000 Nærmiljøanøegg
80439 Naustdalskamben tursti Stad kommune 129 000 Nærmiljøanlegg
TOTALT 8 150 000

 

Fleire av dei innsendte søknadane vart avslått då midlane som er tilgjengeleg i ordninga ikkje strekk til alle søknadane som er fremja.

Søknadar som vart avslått kan fremjast på nytt i neste søknadsrunde. Søknaden kan fornyast i neste søknadsrunde med søknadsfrist 1.november 2023.

 

Du kan lese meir om tildelinga i lenkjene under: