Informasjonsmøte 25.09.23 - Spelemidlar til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Måndag 25.09.23 kl. 19.00-20.30

inviterer vi til informasjonsmøte om spelemidlar og andre tilskotsordningar til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Du kan delta fysisk eller digitalt – ingen påmelding.
Lenke til møtet finn de under (teamslenke) og på stad.kommune.no under kalenderarrangement.

Stad / deltaking

Kommunestyresalen på rådhuset, Nordfjordeid

eller digitalt via TEAMSLENKE

Det vil også vere mogleg å følgje møtet digitalt på kommunehuset Selje/Selje Frivilligsentral. Ønsker du dette, meld deg på til Maria Helgesen innan 24. sept. kl.15.30. Tlf: 958 69 223, maria.helgesen@stad.kommune.no

Agenda


• Kan mitt prosjekt søke om spelemidlar
• Korleis søke 
• Søknadsprosess
• Vilkår og krav
• Hjelp til utfylling av søknad
• Tips om andre søknadsordningar for nærmiljøanlegg og ordinære idrettsanlegg

Informasjon om spelemiddelordninga finn de her: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

 

Infomøte om spelemidlar (PDF, 442 kB)

 

Kontaktpersonar:

Arild Vonheim: arild.vonheim@stad.kommune.no

Anna Karete Bjørlo: anna.karete.bjorlo@stad.kommune.no