Møtebok utval for areal og eigedom 06.09.2023

Det var møte i utval for areal og eigedom onsdag 06. september 2023. Her kan du sjå møteboka.