Tilleggssak til møte i Stad kommunestyre 14.09.2023 kl 09.30

Det er sendt ut tilleggssak til møte i Stad kommunestyre 14. september 2023 kl 09.30. Her kan du sjå tilleggssaka.