Vegstenging fylkesveg 619 Selje - Sandvik

Fylkesvegen over Sandvikseidet i Selje vert stengt for vedlikehadsarbeid tysdag 16. mai. Kl 08.30 – 16.00.

For meir informasjon ring 175.