Detaljregulering for Stad skipstunnel - andregongs høyring og offentleg høyring - Høyringsfrist 19.11.2023

Utval for areal og eigedom vedtok i møte den 12.06.2023 i sak 23/091 å legge forslag til plan ut til 2. offentleg ettersyn i medhald av pbl. § 12-10. Uttalefrist 19.11.2023.

Les meir om saka og send merknadar via skjema her

Du kan òg sende merknadar på e-post til post@stad.kommune.no, eller til Stad kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid innan fristen 19.11.2023

De kan få dokumenta i sakene på kommunehuset i Selje og på rådhuset Nordfjordeid. Ta kontakt ved spørsmål.