Nyhende

Nyhende

Det var ekstraordinært møte i utval for areal og eigedom onsdag 8. februar 2023. Her kan du sjå møteboka.

Telenor melder om problem med IPT.
Dette gjeld alle fasttelefonnummer til kommunen. 

Rettetid ukjent. 

I mellomtida kan de nå sentralbordet på 907 21 418 eller post@stad.kommune.no. 

 

Telenor har problemer med mobilnettet og det er for tida vanskeleg å komme gjennom på telefon.

Vi ber om tålmodigheit, eller de kan sende e-post til oss post@stad.kommune.no

Rettetid er ukjent.

Har du, eller er du pårørande til nokon med kognitiv svikt? Gode krefter har no gått saman om å starte Stad Demenskor!

Det er møte i Valstyret i Stad fredag 10. februar 2023 kl 13:30. Møtestad: Digitalt møte på Teams. Her kan du sjå møteinnkallinga.

Det er ekstraordinært møte i utval for areal og eigedom onsdag 8. februar 2023 kl 09.30. Møtestad: Digitalt møte på Teams. Her kan du sjå møteinnkallinga.

Den kulturelle spaserstokken i Stad kommune skal gje kulturelle opplevingar til eldre på dei arenaene dei er på i dagleglivet. 

Det er møte i Næringslivets utval for eit bærekraftig Nordfjordeid 13. februar 2023 kl 12. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen 2. etg. Her kan du sjå møteinnkallinga.

Det er sendt ut tilleggssak 2 til møte i Stad kommunestyre torsdag 09. februar 2023. Her kan du sjå tilleggssaka. 

Torsdag 17. februar vert det arrangert PFEC-kurs for skogeigarar i Stad og Gloppen. Skal du hogge og levere tømmer sjølv til tømmerkjøpar, må du vere PFEC-sertifisert.