MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Nyhende


Denne hausten skal Stad kommune kartlegge og verdisette alle område som nyttes til friluftsliv i kommunen. Alt skal med, frå større turområde på fjellet til små grønkorridorar mellom bustadområde.

Med det vi veit no, er det ikkje mistanke om smitte inn mot barnehagar eller skular i Stad kommune, og vi er framleis på gult nivå. Dvs. at barnehagebarn og elevar i grunnskulen skal gå i barnehagen og på skulen som normalt. 

Mange småbarnsforeldre har ikkje ein plan når brannalarmen går. Når det startar å brenne står nær halvparten av småbarnsforeldra uten noko plan for å få borna i sikkerhet, viser ei ny undersøking. 

Stad kommunestyre hadde møte torsdag 10. september 2020. Kommunestyret handsama 25 saker, og gjorde mellom anna desse vedtaka. Vedtaka var samrøystes der ikkje anna er opplyst.

Ein person i Stad kommune har fått påvist smitte med covid-19 etter prøve tatt torsdag 10. september.
 
Personen var allereie i heimekarantene då prøva vart tatt på grunn av nærkontakt med tidlegare stadfesta smitta gjest frå Bergen i samband med konfirmasjon.

Det var møte i Stad kommunestyre torsdag 10. september 2020. Her kan du sjå møteboka

Landbrukskontoret minner om siste frist for spreiing av husdyrgjødsel utan nedmolding er 20. september 2020.
Husdyrgjødsel kan køyrast ut og moldast ned til 1. november. Kontaktperson på Landbrukskontoret :
Bernt Reed 979 91 052 eller  bernt.reed@stad.kommune.no 
 

Noregs største kollektive ryddedugnad skjer denne veka. Saman ryddar vi landet!

Frå tysdag 15.09 kl 07.30 vert Hogavegen v/Myroldhaug mellombels stengd for all trafikk i ca. 1 veke grunna gravearbeid ved omsorgsbustadene som er under bygging. 

SFO er open onsdag, torsdag og fredag kl. 07.30 – 15.30 i haustferien (veke 41).
For påmelding til SFO i haustferien er fristen 16. september. Søk her!