Nyhende

Nyhende

To personar sett i isolasjon etter påvist smitte med covid-19

Vi ønskjer stabil og trygg veterinærdekning i våre område. Ytre Nordfjord vaktområde er rekna som eit næringssvakt område for veterinærar, og det er høve til å søke om stimuleringstilskot for å sikre tilfredsstillande tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell i vårt distrikt.

Veterinærar i kommunen kan søke om stimuleringstilskot til mellom anna drift, kurs, teknisk utstyr og meir.

Velkomen til digitalt frukostmøte for næringslivet i Stad fredag 19. februar kl 08-10, stad: Teams

Stad kommune vil 22. februar levere førebels rekneskap 2020 for Stad kommune til Statistisk Sentralbyrå. Rekneskapen syner eit rekneskapsmessig overskot på 37 millionar NOK i det første driftsåret for den nye kommunen.

Informasjon om eigedomsskatt i Stad kommune. 

Her kjem aktuelle nyhender frå landbrukskontoret i Gloppen og Stad.

 

Les heile nyhendebrevet her (PDF, 2 MB)

 

 

 

 

 

Ein person er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19.

 Tysdag 23. februar skal den midlertidige brua på fv. 5794 Andersbakken i Heggjabygda fjernast, og vegen vert difor stengd frå kl. 09:00-14:00.

Kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune for 2021 – 2031 er lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Det er sendt ut tilleggssak til møte i Stad formannskap 18.02.2021, F-sak 21/031 - Tariffnotat 2021. Her kan du sjå tilleggssaka.