MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Nyhende

Næringsorganisasjonane i Nordfjord inviterer til webinar  måndag 30. mars kl. 09.00 - 10.00 om likviditetsstyring i krisetider. 

Her kan du sjå opptak frå ekstraordinært møte i finansutvalet i Stad torsdag 26. mars 2020.

Opptak finansutval 26.03.2020

 

Det var møte i finansutvalet i Stad komune torsdag 26. mars 2020. Her kan du sjå møteboka.

Vestland fylkeskommune har lyst ut midlar til innovasjon og næringsutvikling.

Økonomiavdelinga har teke i bruk ei ny ordning for utsending av fakturaer. Her finn du info om korleis du skal gå fram når du skal betale faktura frå Stad kommune.

Regjeringen vidarefører alle tiltak som er iverksatt for å stoppe utbrotet av koronavirus i Norge fram til over påske, til og med 13. april.

På grunn av smittesituasjonen i Noreg og etter retningsliner frå Helsedirektoratet, utførar tannklinikken no berre akutt tannbehandling.

Stad kommune søkjer etter samarbeidspartar som kan vere interesserte i eit samarbeid om realisering av basseng i Selje.

Søndag 15. mars fatta kommuneoverlegar i dei fleste kommunane i tidlegare Sogn og Fjordane vedtak om at personar som hadde hatt opphald i ei rekke andre regionar i Norge, måtte vere i karantene i 14 dagar etter innreise til kommunen. No vert vedtaka oppheva frå søndag 22. mars.

Det er ekstraordinært møte i finansutvalet i Stad torsdag 26. mars kl 9. Det blir lagt opp til virtuelt møte. Her kan du sjå møteinnkallinga.