Stad

Nyhende

Nyhende

14. mars feira barnehagane i Stad kommune Barnehagedagen 2023. Dette blei markert på ulike vis rundt om i Stad kommune. 

Det var møte i utval for areal og eigedom tysdag 14. mars 2023. Her kan du sjå møteboka.

Mange barnehagar var representert då Trygg Trafikk inviterte barnehagetilsette i Stad kommune og Nordfjord til kurs om barn og trafikk, og korleis vi kan oppnå ein enda tryggare kvardag for borna våre. 

Det var møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag 14. mars 2023. Her kan du sjå møteboka.

Det var møte i Stad ungdomsråd måndag 13. mars 2023. Her kan du sjå møteboka.

Det var møte i Stad råd for menneske med nedsett funksjonsevne måndag 13. mars 2023. Her kan du sjå møteboka.

Det var møte i Stad eldreråd måndag 13. mars 2023. Her kan du sjå møteboka.

Det er møte i Stad formannskap torsdag 16. mars 2023 kl 9. Møtestad: Oppmøte kl 9: Norsk Fjordhestsenter. Ca kl 10: Nordøyrane. Ca kl 10.45: Rådhuset, kommunestyresalen 2. etg. Her kan du sjå møteinnkallinga.

Alle ordførarar i Vestland var tilstades då det nye fylkeshuset opna onsdag. Som ein del av opninga bygde ordførarane ein felles varde med kvar sin stein frå eiga kommune. 

Det var godt oppmøte då Kystverket og Stad kommune held informasjon om detaljregulering for Stad skipstunnel onsdag ettermiddag. Detaljreguleringa ligg ute på høyring med høyringsfrist 8. april.