Nyhende

Nyhende

Her kan du boltre deg i eit mangfald av kjekke aktivitetar som lag, organisasjonar og andre aktørar i Stad har lagt til rette for deg i sommarferien for å gje deg gode opplevingar og sommarminne!

Det er møte i Stad kommunestyre onsdag 15. og torsdag 16. juni 2022. Møtestad: Knutholmen, Kalvåg. 

Torsdag 8. juni var eigedomsutviklarar inviterte til informasjonsmøte og dialogkonferanse om samlokaliseringsprosjektet Statens Hus, Nordfjordeid.

Kystverket  og Stad kommune inviterer innbyggjarar i Kjøde og Moldefjorden til informasjons- og innspelsmøte om Stad skipstunnel og pågåande planprosessar for Moldefjorden og Kjøde 23. juni.

Kommunen deltar i år i ei undersøking av elvar. Undersøkinga er ein del av arbeidet for at alle innsjøar, elvar, kystområde og grunnvatn skal oppnå miljømål etter vassforskrifta.

Det var møte i Stad formannskap torsdag 9. juni 2022. Her kan du sjå møteboka

Det var møte i finansutvalet torsdag 9. juni 2022. Her kan du sjå møteboka

Det var møte i administrasjonsutvalet torsdag 9. juni 2022. Her kan du sjå møteboka

Hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkeskommune har gjort følgjande vedtak 24.05.22 i saken fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022.

Det var møte i utval for oppvekst og opplæring onsdag 8. juni 2022. Her kan du sjå møteboka