Nyhende

Nyhende

Det var møte i utval for areal og eigedom tysdag 29. november 2022. Her kan du sjå møteboka.

Det var møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag 29. november 2022. Her kan du sjå møteboka.

Det er sendt ut tilleggssak til møte i Stad formannskap 01. desember 2022. Her kan du sjå tilleggssaka.

Det er sendt ut tilleggssak til møte i utval for oppvekst og opplæring onsdag 30. november 2022Her kan du sjå tilleggssaka.

Det var møte i Stad ungdomsråd måndag 28. november 2022. Her kan du sjå møteboka.

Det var møte i Stad råd for menneske med nedsett funksjonsevne måndag 28. november 2022. Her kan du sjå møteboka. 

Det var møte i Stad eldreråd måndag 28. november 2022. Her kan du sjå møteboka.

I Stad kommune har det dei sidan kommunesamanslåinga i 2020 vore 4bustadbrannar. Røykvarslaren reddar liv. Test røykvarslarane og byt batteri ved behov på Røykvarslardagen 1. desember tilrår Brannsjef Geir Petter Hatlenes.

Veidekke skal asfaltere for UNU AS ved nytt leilighetsbygg ved Strandavegen 117 (Bryggekanten), og dels i kommunal veg på same staden på Bryggja.

Arbeidet startar måndag 28.november ca. kl. 08:00 etter at skulebuss har passert.

I samband med arbeidet kan det bli noko venting ved asfaltering av kommunal veg. Det vil bli stenging av vegen i inntil ein time i perioden asfalteringsarbeidet pågår.

Omkøyring er mulig via riksveg 15. Vis omsyn i trafikken.

Blått område er berørt.