MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Kunngjering om valting 13.09.2021

Nyhende

Kunngjering om valting 13.09.2021

Det er Stortingsval 2021 i Stad kommune måndag 13. september 2021. Her finn du oversikt over vallokale og opningstider på valdagen. MERK: Vallokale for Nordfjordeid krins er Eid Idrettshus grunna smittevern.

Alle røystene i Stad kommune er talde. Her kan du sjå valresultatet for stortingsvalet 2021 i Stad kommune:

Her kan du sjå valresultatet for Stad kommune ved stortingsvalet 2021.

 Stad kommune har no lyst ut rammeavtale på 8 brøyteroder i kommunen – med tilbodsfrist 11.oktober.

Det er 2575 som har førehandsrøystinga ved årets Stortingsval i Stad kommune.

Det er møte i Stad kommunestyre torsdag 16. september 2021. Her kan du sjå møteinnkallinga

Her kan du sjå orientering til utval for areal og eigedom om status for vasskvalitet i Stad kommune.

Det var møte i Stad formannskap torsdag 9. september 2021. Her kan du sjå møteboka. 

Det var møte i utval for oppvekst og opplæring onsdag 8. september 2021. Her kan du sjå møteboka

Det var møte i utval for helse og omsorg onsdag 8. september 2021. Her kan du sjå møteboka

Stad kommune følgjer nasjonale retningslinjer og symjehallen opnar att for offentleg bading.