Nyhende

Nyhende

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-14 vart Lokal transportplan 2022-2034 sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i F-sak 22/075 den 09. juni 2022. 

Her kjem aktuelle nyhende frå landbrukontoret.  

Du finner nyhendebrevet her (PDF, 505 kB)

 

23.-24. juni og 30. august-1. september skal forskarar frå prosjektet REPEAT ut og måle karbonlageret i myra rundt Okla vindkraftverk.

Det var møte i Stad kommunestyre onsdag 15. juni og torsdag 16. juni 2022. Her kan du sjå møteboka

Her kan du boltre deg i eit mangfald av kjekke aktivitetar som lag, organisasjonar og andre aktørar i Stad har lagt til rette for deg i sommarferien for å gje deg gode opplevingar og sommarminne!

Det er møte i Stad kommunestyre onsdag 15. og torsdag 16. juni 2022. Møtestad: Knutholmen, Kalvåg. 

Torsdag 8. juni var eigedomsutviklarar inviterte til informasjonsmøte og dialogkonferanse om samlokaliseringsprosjektet Statens Hus, Nordfjordeid.

Kystverket  og Stad kommune inviterer innbyggjarar i Kjøde og Moldefjorden til informasjons- og innspelsmøte om Stad skipstunnel og pågåande planprosessar for Moldefjorden og Kjøde 23. juni.

Kommunen deltar i år i ei undersøking av elvar. Undersøkinga er ein del av arbeidet for at alle innsjøar, elvar, kystområde og grunnvatn skal oppnå miljømål etter vassforskrifta.

Det var møte i Stad formannskap torsdag 9. juni 2022. Her kan du sjå møteboka