Helsestasjon for born 0–5 år

Helsestasjon for born 0–5 år gir tilbod om samtaler og undersøking på helsestasjonen etter oppsett plan.    

Helsestasjonsprogrammet (DOCX, 21 kB)

Formålet er å bidra til at føresette opplever meistring og utviklar eit godt samspel med borna sine, førebyggje og avverge overgrep og omsorgssvikt, avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik og bidra til at barn får god oppfølging og henvisning vidare ved behov.

På helsestasjonen samarbeider helsesjukepleiar, jordmor og helsestasjonslege nært med fysioterapeut. Vi samarbeider med fastlege, barnehage, familiekontoret, barnevernet, psykisk helseteneste, BUP, koordinerande eining, flyktningetenesta og PPT etter behov.
 

Vi tilbyr

  • Poliklinisk oppfølging ved God start
  • Heimebesøk etter fødsel og ved behov
  • Veging, måling og vekstoppfølging
  • Vaksinasjon og oppvaksinering av tilflyttarar
  • Barnevaksinasjonsprogrammet
  • Tilbod om støtte og rettleing som er tilpassa det enkelte barn og familie.  Aktuelle tema kan vere tannhelse, kosthald, psykomotorisk utvikling, motorikk, kropp og utforsking, rus, samspel, foreldre si psykiske helse, vald og overgrep, språk, syn og hørsel
  •  Foreldrerettleiing etter behov
     

Jordmor Skulehelsetenesta  Foreldrerettleiing

Oppfølging av eiga helse

Helsenorge får du tilgang på tenester som hjelper deg å følgje opp eiga helse (fastlege, timebestilling, vaksiner, timeavtalar m.m) 

Nyttig info om born frå 0-5 år


Gratulerer med babyen din - Nyhetsbrev, Nordfjord kommunene.

Kontakt

Britt Tomasgard
Fagleiar helsestasjonane
E-post
Mobil 95 12 85 38

Åpningstider

Mandag - fredag 08:00 - 15:30