Stad

Jordmor

Jordmor

Helsestasjonen tilbyr svangerskapskontrollar med jordmor. Alle gravide har rett til gratis svangerskapsomsorg med jordmor og/ eller fastlege.
Jordmor er på Eid helsestasjon måndag og torsdag
Selje helsestasjon tirsdag og annankvar torsdag

Dette kan du få hjelp til

  • Svangerskapskontrollar med jordmor  tilpassa den enkelte
  • Bestille ultralydundersøking
  • Fødselsførebuande gruppe
  • Barselgruppe saman med helsesjukepleiar
  • Ettersamtale etter fødsel ved behov
  • Henvisning til lege og psykolog

Svangerskapskontrollar er gratis.

God start, Nordfjord Sjukehus

er ei barselavdeling der du kan få rettleiing i for eksempel amming og barnestell.

God start er eit alternativ til heimebesøk av jordmor etter ein fødsel. Om du ikkje reiser på God start, skal du få tilbod om heimebesøk av jordmor. 

Informasjon om God start

Helsestasjon for barn 0-5år  Foreldrerettleiing

Her finn du nyttig info om graviditet, fødsel og barseltid

Helsenorge - Når du logger deg inn får du tilgang på tenester (fastlege, timebestilling, vaksiner, timeavtaler m.m) som hjelper deg å følgje opp eiga helse.

Kontakt

Stine Hole
Jordmor Nordfjordeid
Mobil 47 97 50 83
Aud Nordpoll
Jordmor Selje
E-post
Mobil 97 99 04 77
God Start
Nordfjord sjukehus
Telefon 57 86 42 00
Britt Tomasgard
Fagleiar helsestasjonane
E-post
Mobil 95 12 85 38