Svangerkapskontrollar med jordmor


Vi har ikkje jordmor på helsestasjonane frå 29. mai 2023. Heretter vert alle svangerskapskontrollar på jordmorsenteret på God start på Nordfjord sjukehus.   

Alle gravide har rett til gratis svangerskapsomsorg med jordmor og/eller fastlege.

Kontakt jordmor på God start for Stad kommune er Heidi Fortun, helsestasjonane vil ha samarbeid med henne.

God start, Nordfjord Sjukehus

Barselavdelinga er open. Barselkvinner må ha med seg følge dersom dei har ekstra utfordring. Seleksjon til å ligge åleine på GOD START uten partner/pårørande:

  • Fleirgangsfødande med tidlegare uproblematisk barselhistorikk
  • Vaginal forløysing
  • Barn over 37 veker, normalvekt, ingen sv.skas dia eller glukoseint hos mor
  • Ingen lysbehandling
  • Frisk barselkvinne
  • Ingen behov for hjelpemidlar (urinkateter)
  • Nyttar ingen faste medikament

 

God start har open poliklinikk fra 08.00 til 20.00 med tilbod om svangerskapskontrollar med jordmor.

Vaktberedskap:
Helse Førde ved God start er jordmor tilgjengelig på telefon heile døgnet, og er på vakt 24/7 for å ivareta beredskap og følgeteneste. 

Informasjon om God start

 

 

Helsestasjon for barn 0-5år  Foreldrerettleiing

Her finn du nyttig info om graviditet, fødsel og barseltid

Helsenorge - Når du logger deg inn får du tilgang på tenester (fastlege, timebestilling, vaksiner, timeavtaler m.m) som hjelper deg å følgje opp eiga helse.

Kontakt

God Start
Nordfjord sjukehus
Telefon 57 86 42 00
Britt Tomasgard
Fagleiar helsestasjonane
E-post
Mobil 95 12 85 38