MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Jordmor

Jordmor

Jordmor skal følge opp gravide i svangerskap og i barseltid. Jordmor samarbeider tett med fastlege. 

Dette kan du få hjelp til

  • svangerskapskontrollar med jordmor på helsestasjonen tilpassa den enkelte
  • barselgruppe saman med helsesjukepleiar
  • fødselsførebuande gruppe
  • ettersamtale etter fødsel ved behov
  • henvisning til lege og psykolog
  • bestille ultralydundersøking

Bestill time

Ta kontakt med jordmor for å bestille time til svangerskapskontroll. Kontor- og telefontidene er:

  • Eid helsestasjon: Måndag og torsdag kl 09.00–15.00
  • Selje helsestasjon: Tysdag og torsdag i partalsveker kl 08.30–15.00

Prisar

Svangerskapskontrollar er gratis.

Plan over svangerskapskontrollar

Plan over svangerskapskontrollar
Kontrollar Veke Ansvar
1. kontroll Veke 8–12 Lege
2. kontroll Veke 16 Jordmor
3. kontroll Veke 17–19 Ultralyd
4. kontroll Veke 24 Jordmor
5. kontroll Veke 28 Jordmor
6. kontroll Veke 32 Lege eller jordmor
7. kontroll Veke 36 Jordmor. God start etter avtale
8. kontroll Veke 38 Jordmor
9. kontroll Veke 40 Jordmor
10. kontroll Veke 41+ Overtidsvurdering sjukehus


God start

God start er ei barselavdeling ved Nordfjord sjukehus. Her kan du få rettleiing i for eksempel amming og barnestell. God start er eit alternativ til heimebesøk av jordmor etter ein fødsel. Om du ikkje reiser på God start, skal du få tilbod om heimebesøk av jordmor. Jordmor kan informere meir om God start.

Informasjon om God start

Kontakt

Sissel Ommedal
Jordmor Selje
E-post
Mobil 979 90 477
Stine Hole
Jordmor Nordfjordeid
E-post
Mobil 479 75 083