Jordmor

Jordmor

skal følge opp gravide i svangerskap og i barseltid. Jordmor samarbeider med fastlege.  I perioden 20. juni til 15. august må ein henvende seg til God Start på sjukehuset for oppfølging.

Dette kan du få hjelp til

  • Svangerskapskontrollar med jordmor  tilpassa den enkelte
  • Bestille ultralydundersøking
  • Fødselsførebuande gruppe
  • Barselgruppe saman med helsesjukepleiar
  • Ettersamtale etter fødsel ved behov
  • Henvisning til lege og psykolog

Svangerskapskontrollar er gratis.

God start, Nordfjord Sjukehus

er ei barselavdeling der du kan få rettleiing i for eksempel amming og barnestell.

God start er eit alternativ til heimebesøk av jordmor etter ein fødsel. Om du ikkje reiser på God start, skal du få tilbod om heimebesøk av jordmor. 

Informasjon om God start

Helsestasjon for barn 0-5år  Foreldrerettleiing

Her finn du nyttig info om graviditet, fødsel og barseltid

Helsenorge - Når du logger deg inn får du tilgang på tenester (fastlege, timebestilling, vaksiner, timeavtaler m.m) som hjelper deg å følgje opp eiga helse.

Kontakt

God Start
Nordfjord sjukehus
Telefon 57 86 42 00