Flatraket skule

Flatraket skule

  

 

 

 

 

 

 

Flatraket skule ligg i bygda Flatraket i Selje kommune. Skulen har om lag 40 elevar fordelt på 1.-7. trinn og 10 tilsette. 

Visjon

”I vår skule tileignar eleven seg kunnskap og opplever meistring kvar dag – i eit inkluderande fellesskap der den einskilde kjenner seg sett og respektert.”

Nettside Flatraket skule

Kontakt

Vigdis Gjengedal
Rektor
E-post
Telefon 57 85 82 18
Mobil 997 49 667