MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Flatraket skule

Flatraket skule

Klikk for stort bilete  

 

 

 

 

 

 

Flatraket skule ligg i bygda Flatraket i Selje kommune. Skulen har om lag 40 elevar fordelt på 1.-7. trinn og 10 tilsette. 

Visjon

”I vår skule tileignar eleven seg kunnskap og opplever meistring kvar dag – i eit inkluderande fellesskap der den einskilde kjenner seg sett og respektert.”

Nettside Flatraket skule

Kontakt

Vigdis Gjengedal
Rektor
E-post
Telefon 57 85 82 18
Mobil 997 49 667