Flatraket skule

Flatraket skule ligg i bygda Flatraket i Selje kommune. Skulen har om lag 40 elevar fordelt på 1.-7. trinn og 10 tilsette. 

  • Visjon

”I vår skule tileignar eleven seg kunnskap og opplever meistring kvar dag – i eit inkluderande fellesskap der den einskilde kjenner seg sett og respektert.”

Kontakt

Marius Sjåstad Kongsvoll
Rektor
E-post
Mobil 99 40 40 50

Adresse

Fv618 22, 6717 Flatraket, Norge
 

    Følg oss på Facebook