Nyhende

Kartlegging av frivilligheita i Stad - Utvida svarfrist 4.desember

Det blir i desse dager  gjennomført ei kartlegging av frivillige organisasjonar i Stad kommune.
Kartlegging blir gjennomført som ei spørjeundersøking på epost frå Frivillighet Norge.
Det vil ta 15 - 25 min å svare.  Svarfirst er 4.desemeber. 
Innspela frå frivilligheta er viktig for å legge til rette for best mogeleg vilkår. 
 

Artikkelliste

Viser 31-40 av 1467 artikler, side 4 av 147