Stad

Nyhende

Nyhende

Kystverket  og  Stad kommune ønskjer velkomen til info- og dialogmøte om detaljregulering for Stad skipstunnel og orientering om pågåande planarbeid knytt til massar frå tunnelen.

Her finner du årets første  nyhendebrev  (PDF, 340 kB) frå Landbrukskontoret for Gloppen og Stad

Vi minner om at søknadfristen til hovedopptaket til barnehageåret 2023/2024 er 1.mars 2023. 

Meir informasjon finn du her

Nordplan as varslar om ei mindre utviding av planavgrensing i detaljregulering for Stad molo og Leikanger indre hamn.

Fjordane friluftsråd ønskjer å motivere frivillige til rydding i alle våre kommunar og tilgrensande kommunar. 

 

Det var møte i Næringslivets utval for eit berekraftig Nordfjordeid 13. februar 2023. Her kan du sjå møteboka.

Det var møte i Valstyret i Stad fredag 10. februar 2023. Her kan du sjå møteboka.

Det var møte i Stad kommunestyre torsdag 09. februar 2023. Her kan du sjå møteboka.

Ver tidleg ute med å søkje då du kanskje må hente inn opplysningar som t.d. prisar i kostnadsoverslag, historikk m m for å kome vidare i søknaden.

Det var ekstraordinært møte i utval for areal og eigedom onsdag 8. februar 2023. Her kan du sjå møteboka.