VELKOMEN til ny kommune og ny nettside!

Haugen skule

Haugen skule

Klikk for stort bilete  

 

 

 

 

Haugen skule og Haugen barnehage, og skulefritidsordninga (SFO) ved skulen, er samlokaliserte på Haugen i Stad kommune. Skulen, barnehagen og SFO har felles pedagogisk leiing og administrasjon.
Skulen har elevar frå 1. til 7. trinn og held til i lokale frå 1982 og frå 2012.

Visjon

Haugen skule og barnehage skal ha eit inkluderande læringsmiljø prega av aksept, tryggleik og lyst. Vi ønskjer at Haugen skule og barnehage skal vere ein god stad å vere og lære  for alle. Ingen er like. Vi er alle forskjellige. Vi skal aksepterte andre for den dei er.
Vi vil at alle skal kjenne seg trygge og at ingen skal bli plaga eller krenka.
Auka trivsel gir inspirasjon og lyst til å lære.

Nettside Haugen skule

Kontakt

Vivian Frøynes Melheim
Rektor/styrar
E-post
Telefon 57 86 17 32