Stårheim skule

Stårheim skule

 

 

 

 

 

 

Stårheim skule ligg sentralt i Stårheim sentrum ved Nordfjorden i Sogn og Fjordane. 

Stårheim skule har pr i dag 60 elevar frå 1. til 7. klasse samt SFO-tilbod. Vi er seks kontaktlærarar, ein faglærar, rektor, og ein SFO-tilsett.Det blir kontinuerleg satsa på eit variert utviklingsarbeid ved skulen, både fagleg, sosialt og organisatorisk. Vi har stort fokus på fysisk aktivitet kvar dag, både med felles aktivitetar på tvers av trinn, i klasserommet, i friminutta og på arbeidsplanen.

Nettside Stårheim skule

Kontakt

Gro Iren Nedreberg
Rektor
E-post
Telefon 57 86 22 72
Mobil 456 01 266