MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Nyhende

Nyhende

Det er lagt til eit vedlegg i politisk sak om basseng i Selje som skal handsamast i utvala 28 og 29/1 og i formannskapet 30/1. Her kan du sjå vedlegget.

Stad kommune lyser med dette ut investeringsmidlar til tiltak i beiteområde for 2020.
Om tilskot til tiltak i beiteområde
Formålet med tilskotet er å legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda.

 

NO KAN DU KOME MED INNSPEL TIL PLANARBEIDET!
Formålet med planarbeidet er framleis å legge til rette for utvikling av attraktive bustadområde i gangavstand til Haugen skule og barnehage. 

Det er sendt ut tilleggssak til møte i utval for kultur, samfunn, idrett og næring tysdag 28. januar 2020. Her kan du sjå tilleggssaka

 

Det er sendt ut tilleggssak til møte i utval for areal og eigedom tysdag 28. februar 2020 . Her kan du sjå tilleggsinnkallinga

Det er møte i Stad formannskap torsdag 30. januar 2020 kl 15.30. Her kan du sjå møteinnkallinga. 

Velkomen til konferanse om nullutslepp i Vestland 2030, 6. februar på Operahuset Nordfjord. Fylket har sett eit tøft mål: Å bli eit nullutsleppfylke i 2030! No sett fleire kommunar seg same mål, mellom anna Stad. 

Det er møte i utval for oppvekst og opplæring onsdag 29. januar 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga

 

Det er møte i utval for kultur, samfunn, idrett og næring tysdag 28. januar 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga.

 

 

Det er møte i utval for helse og omsorg tysdag 28. januar 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga.