MELDING

Info om korona i Stad kommune


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Nyhende

Det er møte i Stad kommunestyre torsdag 6. februar kl 9. Her kan du lese møteinnkallinga.

Det var møte i Stad formannskap torsdag 30. januar 2020. Her kan du sjå møteboka.

Det var møte i utval for oppvekst og opplæring onsdag 29. januar. Her kan du sjå møteboka

To gongar om året deler Vestland fylkeskommune ut tilskot til aktivitetar som bidrar til å tryggje trafikk og trafikantar. Søknadsfristar i 2020 er 25. februar og 31. august! 

Det var møte i utval for kultur, samfunn, idrett og næring tysdag 28. januar 2020. Her kan du sjå møteboka.

Det var møte i utval for areal og eigedom tysdag 29. januar 2020. Her kan du sjå møteboka

Det var møte i utval for helse og omsorg tysdag 28. januar 2020. Her kan du sjå møteboka

Det var møte i Stad ungdomsråd måndag 27. januar 2020. Her kan du sjå møteboka

Det er sendt ut tilleggssaker til møte i oppvekst og opplæring onsdag 29. februar 2020. Her kan du sjå tilleggssakene.

Det er lagt til eit vedlegg i politisk sak om basseng i Selje som skal handsamast i utvala 28 og 29/1 og i formannskapet 30/1. Her kan du sjå vedlegget.