MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Tilbod ved kulturskulen

Tilbod ved kulturskulen

Stad kulturskule tilbyr eit breitt utval tilbod. 

Søknadsfrist

Hovudopptaket til nytt skuleår skjer i juni og fristen for å søkje er 1. juni, men vi tar imot søknader gjennom heile året og tilbyr alltid plass så snart vi har noko ledig.

Søk på dei ulike tilboda ved å nytte deg av vårt elektroniske søknadsskjema: