MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Tilbod ved kulturskulen

Tilbod ved kulturskulen

Stad kulturskule tilbyr eit breitt utval tilbod. 

Søknadsfrist

Hovudopptaket til nytt skuleår skjer i juni og fristen for å søkje er 1. juni,

men vi tar imot søknader gjennom heile året og tilbyr alltid plass så snart vi har noko ledig.

Søk på dei ulike tilboda ved å nytte deg av vårt elektroniske søknadsskjema:

 

Kulturskule