MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Selje skule

Selje skule

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

Selje skule ligg i bygda Selje i Stad kommune. Skulen har om lag 150 elevar fordelt på 1.-10. trinn og 30 tilsette.

Visjon

”I vår skule tileignar eleven seg kunnskap og opplever meistring kvar dag – i eit inkluderande fellesskap der den einskilde kjenner seg sett og respektert".

Nettside Selje skule

Kontakt

Atle Solheim
Rektor
E-post
Telefon 977 71 753
Mobil 992 47 687

Adresse

Fv618 1, 6740 Selje, Norge