MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Selje skule

Selje skule

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

Selje skule ligg i bygda Selje i Stad kommune. Skulen har om lag 150 elevar fordelt på 1.-10. trinn og 30 tilsette.

Visjon

”I vår skule tileignar eleven seg kunnskap og opplever meistring kvar dag – i eit inkluderande fellesskap der den einskilde kjenner seg sett og respektert".

Nettside Selje skule

Kontakt

Atle Solheim
Rektor
E-post
Telefon 977 71 753
Mobil 992 47 687

Adresse

Fv618 1, 6740 Selje, Norge