Selje skule

Selje skule ligg i bygda Selje i Stad kommune.

Skulen har om lag 150 elevar fordelt på 1.-10. trinn og 25 tilsette.

Visjon

”I vår skule tileignar eleven seg kunnskap og opplever meistring kvar dag – i eit inkluderande fellesskap der den einskilde kjenner seg sett og respektert".

Nettside Selje skule

Kontakt

Ellen Rundereim
Rektor
E-post
Telefon 57 85 86 00
Mobil 91 71 81 53

Adresse

Fv618 1, 6740 Selje, Norge