MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Selje skule

Selje skule

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

Selje skule ligg i bygda Selje i Stad kommune. Skulen har om lag 150 elevar fordelt på 1.-10. trinn og 30 tilsette.

Visjon

”I vår skule tileignar eleven seg kunnskap og opplever meistring kvar dag – i eit inkluderande fellesskap der den einskilde kjenner seg sett og respektert".

Nettside Selje skule

Kontakt

Ellen Rundereim
Rektor
E-post
Telefon 57 85 86 00
Mobil 917 18 153

Adresse

Fv618 1, 6740 Selje, Norge